הבטחת איכות חיים לאנשים עם צריכים מיוחדים נעשית בעזרת רצף שירותים - זמינים, נגישים ומותאמים לצרכי הפרט, המשפחה והקהילה.

תחום התעסוקה עונה לטווח צרכים נרחב מרמת לרמות התפקוד שונות:

- תעסוקה נתמכת

- מע"ש תעשייתי

- תעסוקה מוגנת

- מרכז יום 

-יחידת אוטיזם