הבטחת איכות חיים לאנשים עם צריכים מיוחדים נעשית בעזרת רצף שירותים - זמינים, נגישים ומותאמים לצרכי הפרט, המשפחה והקהילה.

תחום התעסוקה עונה לטווח צרכים נרחב מרמת לרמות התפקוד שונות:

- תעסוקה נתמכת

- מע"ש תעשייתי

- תעסוקה מוגנת

- מרכז יום 

-יחידת אוטיזם

Show More
מע"ש תעשייתי
תעסוקה נתמכת
תעסוקה מוגנת
יחידת אוטיזם
מרכז יום
Show More

08-6882323

כתובת: רחוב הזית 40

קרית גת