תעסוקה מוגנת
  • הקניית יכולות תעסוקתיות והרגלי עבודה.

  • מיומנויות טרום תעסוקתיות ותעסוקתיות במפעל מוגן - מוטוריקה, קואורדינציה, ארגון ותפיסה מרחבית.

  • תחומי עזרה עצמית- אכילה, התארגנות ועצמאות.

  • הרגלי ניקיון, היגיינה ואסתטיקה.

  • מיומנויות וכישורים חברתיים. 

: סוגי עבודה עבודות שלנו

  • הרכבות ואריזות שרינק למשחקי ילדים

  • הרכבות ואריזות מוצרי מאור

  • אריזות סכום חד פעמי מסוגים שונים

  • עבודה ממפעל סאייטקס HP

  • מע"ש תעשייתי במפעל RISCO

08-6882323

כתובת: רחוב הזית 40

קרית גת