מרכז יום

את מרכז היום מפעיל צוות מקצועי הכולל: מדריכים, רכזת המרכז, אחות, מעסה רפואי, פיזיותרפיסט, מרפא

בעיסוק, מורה לאומנות.

מעבר לזה, בת שירות ומתנדבת בשנת שירות.

 

יחידה טיפולית

 • מועסקים ברמת עצמאות בינונית הזקוקים לתמיכות מוגברות

 • בעלי יכולת שילוב בקבוצה ואינטראקציה חברתית

 • אנשים באי שקט הזקוקים להכלה ועיצוב התנהגות

 • פעילות בקבוצה אורגנית- קבוצת השווים עם התאמות פיזיות וחברתיות

 • תכנית עבודה קבוצתית מותאמת אישית בתחומי הקידום -  פיזיותרפיה, עיצוב התנהגות, תזונה מותאמת, קידום לעצמאות

 • שילוב בתכנית תעסוקה

 • עבודה על התנהגות מותאמת חברתית

 • סנגור עצמי

 • שיחות טיפוליות עו"ס    

 • חוגים-אומנות, ספורט, בישול, גינון וכד'

יחידה סיעודית

 • מועסקים סיעודיים מורכבים הזקוקים לתמיכות גבוהות ביותר

 • מאופיינים ברמת מוגבלות קשה או עמוקה

 • תכנית עבודה אישית נגזרת מתכנית אב

 • לו"ז יומי אישי בנוי מיחידות טיפול -

 • פיזיותרפיה, הליכה טיפולית, מסג' רפואי, תזונה מותאמת.

 • עבודה עפ"י לו"ז יומי קבוצתי – אישי

 • מפגש חברתי

 • מוסיקה

 • אומנות

 • משחקי חצר

 • טרום תעסוקה

08-6882323

כתובת: רחוב הזית 40

קרית גת