יחידת אוטיזם
  • מועסקים המוגדרים על פני הספקטרום האוטיסטי

  • פעילות בקבוצה אורגנית- קבוצת השווים עם התאמות חברתיות

  • המועסקים ביחידה מחולקים לקבוצות עפ"י רמות תפקוד

  • עבודה עפ"י לוז יומי

  • שילוב בתכנית תעסוקה

  • עבודה על התנהגות מותאמת חברתית

  • שיחות טיפוליות עו"ס     

  • חוגי העשרה

08-6882323

כתובת: רחוב הזית 40

קרית גת